.
4free.pl
.
komponenty
Nowe konto Informacje F.A.Q. Forum Kontakt


[4free.PL] :: strona główna > Regulamin 4free.PL komponent: 4free


Strona główna
Kontakt

Test   nowe!

Sonda
SUBskrypcj@
Księga gości

Książki dla Webmastera
Książki o e-biznes

Zaloguj się !
Co to jest 4free?
Zapomniałem hasła!
Dlaczego za darmo ;-)
Regulamin

Masz problem - napiszInformacje o 4free
Informacje o firmie CATALIST
Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych
Reklama w 4free

Dla inwestorów
Dla prasy

agencja interaktywna
CATALISTREGULAMIN serwisu 4free.pl


Informacje ogólne
 1. Właścicielem serwisu bezpłatnych komponentów WWW 4free.pl jest firma agencja interaktywna CATALIST z siedzibą w Krakowie, zwana dalej CATALIST
 2. Komponenty WWW są to wszystkie dostępne poprzez serwis 4free.pl komponenty dla webmasterów
Rejestracja w systemie 4free.pl
 1. Aby założyć bezpłatne konto WWW na serwerze www.4free.pl i wszystkich podserwisach należy:
  1. zapoznać się z regulaminem
  2. prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularz rejestracyjny
  Uwaga! Serwis nie umożliwia zakładania
  własnej darmowej strony www lub konta pocztowego!
 2. Wysyłając formularz, użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
 3. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
Ograniczenia techniczne i merytoryczne
 1. Użytkownik powinien zamieścić na swojej stronie www button informujący o korzystaniu z bezpłatnych komponentów z aktywnym linkiem do strony https://www.4free.pl - pobierz buttony (do wyboru).
 2. Konto oraz komponenty mogą być wykorzystywana tylko zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami netykiety sieciowej. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie konta oraz komponentów do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie komponentów na stronach o treściach niezgodnych z polskim prawem, etyką, w tym także o charakterze pornograficznym, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagującej przemoc oraz godzących w dobro naszego serwisu.
 4. Użytkownikiem serwisu 4free.pl może być zarówno osoba fizyczna, firma jak i instytucja. Podmioty te mogą używać komponenty do celów o charakterze zarówno komercyjnym jak i niekomercyjnym.
 5. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez prezentowanie na stronie WWW za pomocą bezpłatnych komponentów WWW treści stanowiącej własność innej osoby, odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
 6. CATALIST może usunąć konto z systemu 4free.pl oraz wszystkie przypisane do niego komponenty bez ostrzeżenia, jeśli:
  • komponenty zostały wykorzystane niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi lub regulaminem
  • nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
  • podane przez użytkownika dane i informacje o stronie są nieprawdziwe
  • komponenty będą używane niezgodnie z ich przeznaczeniem
  • użytkownik rażąco łamie zasady Netykiety
  • użytkownik nie zalogował sie na konto w ciagu ostatnich 12 miesięcy
  • w skrajnym przypadku bez podania przyczyny
 7. CATALIST może usunąć wpisy z księgi gości i innych komponentów bez ostrzeżenia, jeśli:
  • wpisy prezentują treści niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi lub regulaminem
  • wpisy ujawniają cudze dane osobowe
Zasady współpracy
 1. CATALIST dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania serwisu 4free.pl i ochrony danych znajdujących się na serwerze www.4free.pl
 2. CATALIST nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego działania serwisu 4free.pl oraz bezpłatnych komponentów WWW,
  • sposób w jaki będą wykorzystywane komponenty przez użytkowników,
  • treści i zawartość bezpłatnych komponentów WWW,
  • skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika,
  • przerwy w funkcjonowaniu serwisu bezpłatnych komponentów WWW zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od nas,
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od nas.
 3. Użytkownik wyraża zgadę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez CATALIST dla potrzeb marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)
 4. CATALIST zastrzega sobie prawo do emitowania reklam w treści bezpłatnych komponentów WWW oraz emisji stitiali lub komunikatów na witrynie umieszczającej kod komponentu. CATALIST zobowiązuje się do nieumieszczania na stitialach lub komunikatach treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi. Catalist zastrzega sobie prawo do okresowego wysyłania reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników.
 5. CATALIST zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych komponentów WWW bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 6. CATALIST zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach serwisu 4free.pl
 7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu bezpłatnych komponentów WWW prosimy kierować korzystając z formularza.
 8. Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego regulaminu przez użytkowników bezpłatnych komponentów WWW prosimy kierować korzystając z formularza.
 9. Konta osób postępujących niezgodnie z niniejszym regulaminem mogą być kasowane wraz z całym ich dorobkiem, bez możliwości ponownego zapisania się.© 1998-2024 Copyright 4free.PL - komponenty dla stron www
Projekt & realizacja: CATALIST internet+multimedia
Informacja o przetwarzaniu danych